...

Starta eget som socionom

Vill du starta eget som socionom men inte vågat ta steget?
Vi hjälper dig att komma igång på ett tryggt och enkelt sätt med ditt företag.

Vi hjälper dig att komma igång

Är du socionom och drömmer om att driva eget bolag? Att starta företag kan vara nervöst och många vågar inte med rädsla för att misslyckas. Vi på SocioLink vill hjälpa dig att uppfylla dina drömmar. Hos oss får du uppdrag som underkonsult i ditt nystartade företag, samtidigt som du får stöd i uppstarten. Du får med andra ord inkomst samtidigt som du enkelt kommer igång. Du har en stöttepelare som guidar dig i vilka steg du behöver tänka på och samtidigt kan du bolla tankar och frågor kring uppstarten. Genom våra samarbetspartner kan du till förmånliga priser komma igång med bokföringen och hitta rätt lösningar vad gäller tjänstepension och försäkringar. 

Det vi erbjuder till dig som startar eget

Inkomst

Det är en process att komma igång med ett bolag. För att göra starten trygg kan du ta uppdrag hos oss och få en kontinuerlig inkomst i ditt nystartade företag.

Stöd i uppstarten

Det är mycket att tänka på när man startar bolag. Vi ger dig stöd i uppstartsfasen så att du enkelt kan komma igång. Vi går igenom med dig vad som är viktigt att tänka på och du har någon att bolla tankar med.

Utbildning

Vi vill främja fortbildning även för våra företagare. Därför ger vi ut en ekonomisk bonus till våra underleverantörer var 6:e månad för att uppmuntra till deltagande i kurser eller utbildning av olika slag.

Bokföring

Bokföringen kan bli krångligt och tidskrävande. Vi hjälper därför dig att få kontakt med bokförare så du slipper lägga tid på pappersarbete. Våran samarbetspartner kan ge dig ett förmånligt pris för bokföring.

Nätverka

Du får inbjudningar till våra sammankomster och festligheter för att nätverka och inspireras av andra konsulter och egenföretagare. Genom att träffa fler konsulter kan man få nya värdefulla idéer och samtidigt vara del av en gemenskap.

Trygghet

Det är mycket att sätta sig in i gällande bolagets säkerhet och din trygghet. Det finns mycket att läsa om och det kan ta timmar att filtrera och prioritera rätt information. Genom våra samarbetspartner kan du få lönsamma försäkrings- och tjänstepensionslösningar.

Fördelar med att driva eget företag

Det finns många fördelar med att driva eget bolag. Du får mer frihet i ditt arbete och större möjlighet att styra över vilka uppdrag du tar. Det är du själv som har det yttersta ansvaret över ditt egna bolag, vilket innebär mycket frihet. Du är helt enkelt din egen chef.

Du bestämmer över din egen tid. Det är du själv som väljer om du vill ta ut semester eller vilken arbetsgrad du vill ha. Du säljer din tjänst som expert inom ditt yrke och det kan du ta betalt för. Du sätter dina priser utifrån vad du tycker din insats är värd. Dessutom kan du anpassa löneuttagen och skatteplanera på ett smart sätt.

Att driva bolag innebär att du kommer lära dig mycket om ekonomi och företagande. Det är kul att lära sig och du får kunskaper som är värdefulla. 

Alla dessa fördelar gör att du växer som person och utvecklas. Du kommer troligen lägga ner mer arbete, men när det är ditt egna bolag är det också roligt. Att du kommer tjäna mer pengar är en bonus som gör arbetet mödan värd.

Nackdelar med att driva eget företag

I början finns det mycket att lära sig vilket kommer att ta tid. Du kommer behöva lära dig om företagsekonomi och planera in- och utgifter i bolaget. Du har mycket ansvar i ditt egna bolag och behöver hantera bokföring, redovisningar och rapporter till Skatteverket. Detta kan göra att man som företagare känner sig stressad. Ibland kanske du kommer göra misslyckanden i bolaget, även om det också är en viktig del i inlärningsprocessen.

Oavsett alla nackdelar så väger fördelarna över om du drömmer om att driva eget bolag. Frihet kommer med ansvar och så länge du är beredd att ta det ansvaret får du mycket glädje av din affärsverksamhet.

6 Anledningar att starta eget som socionom

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från SocioLink

Nyhetsbrev för Socionomkonsulter riktar sig i första hand till dig som arbetar som socionom. Du får tips på utbildningar, kunskap och insikter inom aktuella ämnen.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.