...
Sociolink

Hyr socionom - Socionombemanning med kvalité

I Sverige råder det stor behov av socionomer framförallt på socialtjänster runt om i landet. Oförutsedda händelser kan leda till att en verksamhet behöver få in personal snabbt för att kapa arbetstoppar, under tillfälliga vakanser eller när det krävs spetskompetens. I sådana lägen behövs ett tillförlitligt bemanningsföretag med socionomer som kan bidra med kompetent personalförstärkning. SocioLink arbetar med socinombemanning och lägger stort fokus vid erfarenhet och kunskap.

Bemanning Socionom - med hög kompetens

Hyrsocionom

Socionombemanning får en god kvalité om hyrsocionomen har rätt erfarenhet. Vi anställer endast konsulter som har arbetat i flera år inom det området där de hyrs ut. För att garantera kvalitén ser vi till att vår hyrsocionom har hög kompetens. Vi anlitar konsult efter kunskap, intresse och engagemang för att kunna tillhandahålla en hyrsocionom som verkligen kan sitt område och intresserar sig för uppdraget. Genom kontinuerlig kontakt med både uppdragsgivare och hyrsocionom säkerställer vi att uppdraget sker enligt önskemål från alla parter. 

Vi strävar efter att ge våra konsulter bästa villkoren och vi följer arbetsmiljöverkets riktlinjer avseende bemanning. Vårt mål är att vara den bästa arbetsgivaren och Sveriges mest tillförlitliga socionombemanning. 

Hyr socionom inom:

hyra socionom

Vi erbjuder

Tel: 08 - 911 911

Kvalitetssäkrad Socionombemanning

Rekryteringsprocessen är A och O för att uppnå en kvalitetssäkrad socionombemanning. Vår rekryteringsprocess är noggrant utarbetad och träffsäker för att hitta de bästa socionomerna.

Anställningsintervjuerna görs av en socionom som själv har arbetserfarenhet av myndighetsutövning och kan förstå vilka kompetenser konsulten besitter. Ytterligare ett kvalitetskrav är att genomföra intervjuer med minst två referenser och självklart inhämtas alltid examensbevis. 

Vi vill att våra kunder ska kunna känna sig trygga när de hyr en socionom. Således är vi noggranna när vi analyserar socionomens kompetens och vilja. På så sätt kan vi tillsätta konsulter som snabbt kan sätta sig in i arbetet och har ett brinnande engagemang för sitt jobb. Vill du veta mer om oss kan du läsa här.

Handledning till våra konsulter ger trygghet

För att få den bästa socionombemanningen satsar vi på att våra konsulterna får utrymme att reflektera kring ärenden genom deltagande i handledning.

När ni hyr socionomkonsult kan ni vara trygga med att konsulterna har möjlighet att utveckla sin kompetens och hitta lösningar till svåra ärenden genom handledningen som utförs av av en legitimerad handledare.

Konsultchefen är också socionom och ger konsulten stöd efter behov samt följer upp hur uppdraget går. Vi är snabba på att fånga upp eventuella förbättringsområden för att alla parter ska vara nöjda. I slutändan är vårt mål att bidra till en rättssäker och god omsorg genom en kompetent socionombemanning. 

Kompetensutveckling när ni hyr socionom

När ni hyr socionomer ser vi till att konsulterna har möjlighet att kompetensutvecklas. För oss är det viktigt med kompetensutveckling inom socionombemanning för att bidra till en känlsa av personlig utveckling, engagemang och motivation hos våra medarbetare. 

Vi identifierar potentialen hos varje hyrsocionom och uppmuntrar till deltagandet av uppdragsutbildningar som bekostas av oss. Vi är ett bemanningsföretag för socionomer som håller kvalité över tid genom att fortbilda våra medarbetare. Ett annat sätt att bidar till ökad kompetens under tiden ni hyr socionom är att våra medarbetare kan delta i handledning.

Vårt mål är att det ska vara tryggt att hyra socionom samtidigt som konsulterna ska få en utvecklande karriär med goda villkor

Säkerhet
när ni hyr socialsekreterare

Vi är ett framstående bemanningsföretag specialiserat på att tillhandahålla kvalificerade socionomer som inte bara erbjuder våra kunder en trygg och pålitlig service, utan också tar ett djupt ansvar för att uppfylla deras behov.

Vi är dock medvetna om att även de bästa bemanningsföretagen för socionomer kan stöta på situationer där en medarbetare inte lever upp till förväntningarna, ibland på grund av oväntade personliga omständigheter. Det är viktigt att komma ihåg att vi hanterar människor inom socionombemanning, och vi är ödmjuka inför det faktum att saker inte alltid går enligt planen.

Om det skulle uppstå situationer där våra kunder inte är helt nöjda med den hyrda socionomen, antingen på grund av bristande kvalitet eller av andra skäl, tar vi naturligtvis fullt ansvar. I sådana fall arbetar vi snabbt för att placera en annan kvalificerad hyrsocionom för att säkerställa att våra kunder är nöjda. Vi strävar alltid efter att göra användningen av socionombemanning till en trygg och pålitlig resurs för våra kunder.

Bemanning Socionom
Bemanning Socionom

Pålitlig och personlig
Socionombemanning

Vi arbetar kontinuerligt för att göra hyrprocessen av socionomer så smidig och okomplicerad som möjligt. Vår främsta målsättning är att erbjuda flexibla lösningar som passar just era unika behov. Vi tillhandahåller en personlig och dedikerad kontakt för er som kund. Denna kontaktperson på SocioLink har ansvaret att inte bara säkerställa att allting rullar på smidigt, utan även att noggrant följa upp på hur samarbetet utvecklas.

Vid behov av justeringar eller åtgärder ser vi till att agera snabbt och effektivt. Er kontaktperson på SocioLink fungerar som en länk mellan er och den uthyrda socionomen, och detta säkerställer att eventuella frågor eller bekymmer hanteras på ett professionellt sätt. Genom denna nära och personliga relation strävar vi efter att skapa en trygg och framgångsrik samarbetsmiljö.

SocioLink är mer än bara en uthyrningsplattform; vi är era partners i att säkerställa att ni har tillgång till kompetenta socionomer när ni behöver dem, med den flexibilitet som er unika situation kräver.

Socionombemanning - med höga krav

När det väl finns behov av hyrsocionom i en verksamhet ska det inte finnas någon tvekan om konsultens förmåga att leverera. Vi som jobbar på SocioLink är själva socionomer och kan således förstå vilket behov uppdragsgivaren har och vilken konsult som bäst matchar behovet. Med andra ord är vi ett bemanninngsföretag för socionomer med krav på hög kvalité.

intresseanmälan

Lämna intresseanmälan till oss på SocioLink så hör vi av oss. Det går även bra att ta kontakt via mejl info@sociolink.se
eller ringa oss på 08-911 911

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från SocioLink

Nyhetsbrev för Socionomkonsulter riktar sig i första hand till dig som arbetar som socionom. Du får tips på utbildningar, kunskap och insikter inom aktuella ämnen.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.