...

Socionomkonsult – Frågor och Svar

Eveliina Nathan, grundare av SocioLink, svarar på några vanliga frågor om hur det är att vara socionomkonsult. Här kan du få en snabb inblick i livet som socionomkonsult och vilken lönenivå socionomkonsulter har.
socionom frågor och svar

Vad innebär det att vara socionomkonsult på socialtjänsten?

– Uppdraget innebär att man utför det arbete som socialtjänsten efterfrågar, exempelvis i form av utredningar för barn och ungdom. Socionomkonsulten får ett antal ärenden som man ansvarar för och handlägger enligt rådande regelverk och kommunens policy samt rutiner. Mängden ärenden avgörs i samråd med arbetsledare. En vanligt missuppfattning är att konsulter får alla svåra ärenden eller en ohanterlig mängd ärenden. Det stämmer inte, utan det förs en ständig dialog med arbetsledaren på socialtjänsten och konsulten för att avgöra antalet ärenden och svårighetsgraden på dessa.

Vad gör en konsultchef?

– Konsultchefen har regelbunden kontakt med konsulten som är ute på uppdrag för att följa upp och stämma av hur uppdraget känns. Konsultchefen ser till att förväntningarna på konsulten är rimliga och tydliga.

Jobba som konsult: För- och nackdelar

Jobba som konsult: För- och nackdelar– Arbete som socionomkonsult innebär att du har möjlighet till snabb utveckling i karriären, samtidigt som lönen är konkurrenskraftig. Arbete på olika verksamheter och kommuner bidrar till en ökad kunskap, personlig utveckling och ett större nätverk. Du har samtidigt friheten att styra över ditt arbete, välja vilka uppdrag du vill ta och när du vill vara ledig.

Vilken lön har socionomkonsulter?

– Socionomkonsulter har en konkurrenskraftig lön som ligger över lönen för anställda inom kommun och landsting. Löneutvecklingen som konsult är snabb med generösa löneförhöjningar. Det är vanligt att lönen för socionomkonsulter hamnar mellan 50 000 – 60 000kr. Lönesättningen baseras utifrån konsultens erfarenhet, utbildning och uppdraget som konsulten tar. På SocioLink lägger vi mycket fokus på höga löner och ser till att våra konsulter får högre lön än normalspannet på marknaden.

Vad krävs för att bli konsult?

Vad krävs för att bli konsult?– Det är önskvärt är att ha minst fyra års erfarenhet för att bli konsult. Många socionomer drömmer om att ta steget till konsultyrket men vågar inte då man tror att man måste vara expert på alla ärenden, men det är inte sant. Även socionomkonsulter får vägledning och handledning i svåra ärenden. Ingen socionom blir någonsin fullärd och det finns alltid nya ärenden eller nya utmaningar man kan stöta på. Oavsett erfarenhet som socionom är det viktigt att få möjligheten till handledning i svåra ärenden. Som konsult är det således bra att välja ett konsultbolag som ger kontinuerlig handledning till sina anställda.

Vad innebär det att ha en uppdragsbaserad anställning?

– Uppdragsbaserad anställning innebär att socionomkonsulten skriver avtal för den period som uppdragsgivaren önskar hyra en konsult. När uppdraget närmar sig sitt slut kommer konsulten erbjudas en förlängning om alla parter önskar det eller ett nytt uppdrag på en annan verksamhet. Denna anställningsform passar den konsult som vill ha större flexibilitet- .

Dela:

Flera Inlägg

Vad gör en socionomkonsult

Vad gör en socionomkonsult?

Är du socionom och är anställd inom kommun eller landsting, men funderar på att gå vidare i din karriär som socionomkonsult? Mer frihet, högre lön och en spännande karriär är det som lockar hos många som blir socionomkonsulter. Har du inte ännu tagit steget till att bli konsult och vill veta mer vad det innebär? Här kan du läsa om hur det är att vara socionomkonsult.

Jobba som socionom

Jobba som socionom – Vad jobbar en socionom med?

Socionom är ett otroligt brett yrke och det finns många jobb ute på marknaden för socionom. Med andra ord finns det nästan alltid ett arbete att få för en socionom. Men vad gör egentligen socionomer? Denna artikel vänder sig till dig som vill veta mer specifikt vad socionomer inom olika områden arbetar med och vilka yrken som finns. Om du vill veta vad en socionomkonsult gör kan du läsa mer här

Vidareutbildning för socionom

Vidareutbildning för socionomer

Är du socionom eller tänker studera till socionom och undrar vilka möjligheter du har vad gäller vidareutbildning för socionomer. Som socionom har du en mängd olika valmöjligheter, dels via arbetsgivaren inom ditt yrkesområde och dels via högskola. Vidareutbildning är inte bara ett sätt att få mer kunskap, det gör dig också mer attraktiv på arbetsmarknaden och du kan få bättre lön.

Bemanningsföretag Socionom

Hur väljer man Bemanningsföretag för Socionom?

När det är dags att hitta nya medarbetare är det naturligtvis viktigt att göra rätt val. Det är avgörande att det känns rätt när man väljer socionombemanning. Men hur går man tillväga för att välja rätt socionombemanning att samarbeta med? Nedan följer några betydelsefulla faktorer att reflektera över innan ni hyr socionom.

Kontakta oss

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från SocioLink

Nyhetsbrev för Socionomkonsulter riktar sig i första hand till dig som arbetar som socionom. Du får tips på utbildningar, kunskap och insikter inom aktuella ämnen.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.