...
Sociolink

Det ska vara tryggt
att anlita en socionom

SocioLink brinner för att bidra med tillförlitlig och kvalitetssäkrad förstärkning till
uppdragsgivare.

Vårt uppdrag

Vi hjälper verksamheter att hitta rätt socionomkonsult när det behövs som mest, samtidigt som vi är en arena för socionomer att utveckla sin karriär.

SocioLink har en viktig uppgift som går ut på att söka reda på socionomer med lång arbetserfarenhet och höga ambitioner för att tillgodose kompetent personalförstärkning. I förlängningen hoppas vi på att bidra till ett bättre samhälle där ingen klient ska behöva hamna mellan stolarna eller fara illa i väntan på hjälp.

Vår början

SocioLink grundades med ambition om att förbättra marknaden för socionomkonsulter och uppdragsgivare. Allt för många verksamheter tvingas i brist på alternativ välja det som finns till hands, även om det inte är det bästa valet. Konsulter upplever sig bortglömda av bemanningsbolagen och blir bara “en i mängden”. Vårt mål är att bryta den trenden – att vara en trygg länk mellan socionom och uppdragsgivare. Att genom noggrant utvalda socionomer, fortbildning och nära kontakt till både uppdragsgivare och konsult bli ett säkert kort för alla parter.

Om oss - SocioLink
SocioLink - om oss

Vi kan socialt arbete

Vi skiljer oss från andra då vår verksamhet bedrivs av socionomer som har flera års erfarenhet av socialt arbete. Socionomer förstår bättre konsulternas kompetensområden och uppdragsgivarens behov, vilket leder till rätt matchning. Vår värdegrund är att förstärka den nuvarande branschen med socionomkonsulter som verkligen kan sitt arbete. Med en noggrant genomarbetad rekryteringsprocess ser vi till att anställa medarbetare som uppfyller våra höga kvalitetskrav. Våra socionomer har lång erfarenhet av arbetet där de ska hyras ut. 

Konsulterna får i sin tur goda villkor hos oss, möjlighet till personlig utveckling och så mycket stöd som de behöver. Vi värnar om våra konsulter och skapar tillsammans med dem en trivsam arena för arbetsglädje, personlig utveckling och gemenskap.

Vi vill bidra till en bättre arbetsmarknad för socionomkonsulter och ett tryggare val för uppdragsgivare. Det gör vi genom att satsa på erfarenhet, kompetensutveckling och engagemang. Vi hjälper konsulter till fler utvecklingsmöjligheter och uppdragsgivare till kompetent förstärkning av personal. Välkommen att kontakta oss.

Evelina Nathan, Grundare av SocioLink

Vår vision

Alla verksamheter kan hamna i tillfälliga kriser. Det kan bland annat röra sig om brister i personalstyrkan på grund av sjukdom, svårigheter att rekrytera ny personal eller bara ett större inflöde av ärenden. Vårt syfte är att stötta verksamheter i kris genom att tillhandahålla de bästa socionomerna och att i förlängningen hjälpa den enskilda individen. Vår vision är att ingen verksamhet ska behöva oroa sig för konsulternas kapacitet eller kompetens när de hyr en socionomkonsult. 

Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare som kan lyfta fram den enskilda konsultens potential och ge möjlighet till utveckling. Visionen är att socionomer ska veta var de kan vända sig för att bygga på sin kompetens och hitta nya vägar i sin karriär.

Att vara konsult ska vara utvecklande och roligt, att hyra konsult ska vara förstärkande och tryggt.

SocioLink - Vår vision
Vår vision - SocioLink

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från SocioLink

Nyhetsbrev för Socionomkonsulter riktar sig i första hand till dig som arbetar som socionom. Du får tips på utbildningar, kunskap och insikter inom aktuella ämnen.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.