...

Hur väljer man Bemanningsföretag för Socionom?

När det är dags att hitta nya medarbetare är det naturligtvis viktigt att göra rätt val. Det är avgörande att det känns rätt när man väljer socionombemanning. Men hur går man tillväga för att välja rätt socionombemanning att samarbeta med? Nedan följer några betydelsefulla faktorer att reflektera över innan ni hyr socionom.
Bemanningsföretag Socionom

Varför är det viktigt att välja rätt Bemanningsföretag Socionom?

Varje bemanningsföretag för socionom har sina egna arbetsmetoder, utmaningar och förutsättningar. Att hyra socionom är en avgörande del för ert kontor, då det öppnar dörrar för utveckling och framsteg. Vid fel val av socionombemanning kan det innebära att kontorets arbetsledare och socialsekreterare får mer arbete och belastning, istället för den hjälp som som var tänkt när man anlitade bemanningsföretag för socionom. Av den anledningen är det av högsta vikt att välja rätt bemanningsföretag för socionom, inte bara att välja rätt socionom. Vilka fördelar finns med att arbeta som konsult?

Viktigt med personlig kontakt för ett bra samarbete

Det handlar inte bara om att hyra socionom, utan att välja en partner som tar samarbetet på allvar från början till slut. Det är viktigt att få en uppfattning av bemanningsföretagets kontakt med just er och möjligheten att ge skräddarsydda lösningar som passar er verksamhet. En bemanningsföretag för socionom som har en personlig kontakt med er kommer även kunna vara tillgänglig och hjälpsam under uppdragstiden. Det är även viktigt att konsultchefen på bemanningsbolaget kan vara till hjälp om det uppstår situationer som behöver lösas.

Bemanningsföretag för Socionom med erfarenhet och kunskap

När ni tar hjälp av bemanningsföretag för socionom är det av betydelse att ni har förtroende för de personer som kommer att assistera er. Erfarenhet och kompetens har en betydande roll i detta sammanhang. Därför bör ni söka efter bemanningsföretag för socionom som drivs av socionomer då de besitter erfarenhet och kunnande inom branschen.

För att kunna göra rätt matchning krävs att konsultchefen som intervjuar konsulterna förstår vilken kompetens de besitter samtidigt som konsultchefen behöver kunna matcha socionomens erfarenhet med kontorets behov. Det är vanligt att matchningen mellan hyrsocionom och kontor blir fel när konsultchefen själv inte är socionom som har erfarenhet av branschen. Vid val av bemanningsföretag för socionomer är det en god idé att tala med konsultchefen per telefon för att bilda sig en uppfattning av hur de arbetar och vilken kompetens de har inom området.

Socionom Bemanningsföretag

Välj Bemanningsföretag för Socionom som bryr sig om sin personal

Arbetsvillkoren för den interna personalstyrkan ger betydande insikter om bemanningsföretaget. Det är relevant att analysera hur medarbetarna behandlas och hur deras välmående är. Fråga bemanningsbolaget om arbetsgivarens riktlinjer och arbetsmetoder. Dessutom är det viktigt att kontrollera vilka rättigheter de anställda har hos bemanningsföretaget.

Utforska också konsulternas villkor och förmåner för att bedöma om företaget är en bra arbetsgivare. En hyrsocionom som trivs med sin arbetsgivare och har positiva förutsättningar är mer benägen att leverera högkvalitativt arbete och vara engagerad när de väl är ute på uppdrag. Har hyrsocionomen rätt anställningsform, tjänstepension och försäkring? Får hyrsocionomen friskvård för att främja hälsa och välmående? Kom ihåg att ju mer välmående konsulterna är, desto bättre kan de prestera när de är ute på ert kontor.

Hur går rekryteringen av hyrsocionom till?

Rekryteringsprocessen utgör kärnan för att uppnå en högkvalitativ bemanningsföretag för socionom. Ta reda på hur bemanningsbolaget rekryterar sina socionomkonsulter. Undersök om det är en socionom som genomför arbetsintervjuer och intervju av referenser. Socionomer förstår det som berättas i en intervju och kan ställa rätt frågor samt förstå konsultens brister och förmågor.

Det är viktigt att bemanningsbolaget inhämtar rätt handlingar för att säkerställa att konsulten är kvalificerad att utföra efterfrågat uppdrag . Bästa sättet att ta reda på hur seriöst ett bolag är med sin rekrytering är att ringa dem för att ställa frågor. Undersök vidare vilket krav bolaget har avseende antalet års erfarenhet för att anställa socionomer. Kravet på antalet års erfarenhet säger mycket om hur seriöst bemanningsbolaget är och vilket värde de sätter på kompetens vid uthyrning av socionomer.

5 frågor du bör ställa innan du hyr socionom: 

  1. Hur går rekryteringsprocessen av hyrsocionom till?
  2. Vilka rättigheter och förmåner har bemanningsbolaget till de anställda hyrsocionomerna?
  3. Hur många års erfarenhet ställer bolaget som minsta krav för att anställa hyrsocionom?
  4. Är konsultchefen socionom? 
  5. Vilket ansvar tar bemanningsföretaget?

Dela:

Flera Inlägg

Vad gör en socionomkonsult

Vad gör en socionomkonsult?

Är du socionom och är anställd inom kommun eller landsting, men funderar på att gå vidare i din karriär som socionomkonsult? Mer frihet, högre lön och en spännande karriär är det som lockar hos många som blir socionomkonsulter. Har du inte ännu tagit steget till att bli konsult och vill veta mer vad det innebär? Här kan du läsa om hur det är att vara socionomkonsult.

Jobba som socionom

Jobba som socionom – Vad jobbar en socionom med?

Socionom är ett otroligt brett yrke och det finns många jobb ute på marknaden för socionom. Med andra ord finns det nästan alltid ett arbete att få för en socionom. Men vad gör egentligen socionomer? Denna artikel vänder sig till dig som vill veta mer specifikt vad socionomer inom olika områden arbetar med och vilka yrken som finns. Om du vill veta vad en socionomkonsult gör kan du läsa mer här

Vidareutbildning för socionom

Vidareutbildning för socionomer

Är du socionom eller tänker studera till socionom och undrar vilka möjligheter du har vad gäller vidareutbildning för socionomer. Som socionom har du en mängd olika valmöjligheter, dels via arbetsgivaren inom ditt yrkesområde och dels via högskola. Vidareutbildning är inte bara ett sätt att få mer kunskap, det gör dig också mer attraktiv på arbetsmarknaden och du kan få bättre lön.

Lön som socionom

Lön som socionom

Är du socionom eller funderar på att studera socionomprogrammet och undrar hur mycket man tjänar som socionom? Lönerna för socionomer har senaste åren ökat för nyutexaminerade, medan löneutvecklingen för erfarna har varit sämre. Det innebär att löneskillnader mellan en nyutexaminerad och den mer erfarna socionomen inte blir särskilt stor. Lönerna skiljer sig också rätt kraftigt mellan kommunerna i landet. I Dals-Ed har har socialsekreterare den högsta medellönen på 44 844 kr medan man i Lekeberg har en snittlön på 33 080kr.

Kontakta oss

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från SocioLink

Nyhetsbrev för Socionomkonsulter riktar sig i första hand till dig som arbetar som socionom. Du får tips på utbildningar, kunskap och insikter inom aktuella ämnen.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.