...

Lön som socionom

Är du socionom eller funderar på att studera socionomprogrammet och undrar hur mycket man tjänar som socionom? Lönerna för socionomer har senaste åren ökat för nyutexaminerade, medan löneutvecklingen för erfarna har varit sämre. Det innebär att löneskillnader mellan en nyutexaminerad och den mer erfarna socionomen inte blir särskilt stor. Lönerna skiljer sig också rätt kraftigt mellan kommunerna i landet. I Dals-Ed har har socialsekreterare den högsta medellönen på 44 844 kr medan man i Lekeberg har en snittlön på 33 080kr.
Lön som socionom

Socionomer har en viktig uppgift att hjälpa andra människor och har ett stort ansvar samt kan utsättas för risker i sitt arbete. Trots det stora ansvaret och riskerna får man en låg lön som socionom. Det är väl känt att socionomer på flertalet arbetsplatser har en mycket ansträngande arbetsbelastning och många blir sjukskrivna. Den långsamma löneutvecklingen kan tyckas orimligt med tanke på det ansvar socionomer har i sitt yrke.  I denna artikel berättar vi mer om vilken lön som socionom är vanlig inom den offentliga sektorn. Socionomkonsulters lön ingår inte i artikeln då det saknas statistik på det. Men Socionomkonsulter har en mycket högre lön och en snabb löneutveckling. Det är vanligt att socionomkonsulters lön ligger någonstans mellan 50 000-65 000 per månad när de hyrs in som socialsekreterare. Lönesättningen kan variera beroende på erfarenhet och uppdraget samt hur långt från hemkommunen man arbetar.

lön som socionom

Socialsekreterare lön

En kvinnlig socialsekreterare inom offentliga sektorn får i genomsnitt en lön på 36 900kr per månad före skatt, medan en manlig socialsekreterare tjänar i genomsnitt 36 300kr per månad (enligt statistik från SCB).

Socialsekreterares lön varierar dessutom mycket mellan kommunerna. Här presenteras medellönen för kommunalt anställda socialsekreterare i några av Sveriges kommuner år 2022 (Vision)

Kommunmedellön kr/mån
Stockholms38 926
Jönköping36 409
Linköping35 718
Uppsala35 940
Malmö35 793
Lekeberg33 080
Österåker42 446
Dals-Ed44 844

Kurator lön

En kurator arbetar med varierande arbetsuppgifter. De flesta kuratorerna arbetar med att ge råd och stöd till individer som behöver hjälp av olika slag. Uppgifterna går ut på att rama in olika problem och finna lämpliga åtgärder för dessa. Kuratorer brukar även samverka med andra professionella och myndigheter kring individen som behöver hjälp. Kuratorer kan arbetar inom sjuk- och hälsovården, skola, rättspsykiatrin, kriminalvården eller företagshälsovården. 

Genomsnittet för vad kuratorer tjänar är 36 600 kr per månad. Nedan presenteras en mer detaljerad tabell på kuratorers löner utifrån ålder inom den offentliga sektorn. 

Ålderkurator lön kr/mån
 25-3434 000
35-4436 100
45-5437 300
55-6438 200

Enhetschef lön

Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete har ett viktigt uppgift som går ut på att leda och planera verksamheten. I uppdraget har enhetschefen ett arbetsmiljöansvar, personalansvar och budgetansvar. Enhetschefen ser även till att till att lagar och förordningar följs på verksamheten. 

Enhetschefer tjänar i genomsnitt 48 700 kr per månad. I tabellen presenteras den genomsnittliga lönen utifrån ålder inom den offentliga sektorn. 

Lönen som socionom kan med andra ord variera kraftigt beroende på ålder, kommun och befattning. Däremot är lönen även för enhetschefer förhållandevis låga i förhållande till deras ansvar. 

Ålder medellön kr/mån
 25-34 46 800
35-44 38 700
45-54 50 400
55-64 51 200
 65-66 53 200

Socionomkonsult lön

Socionomkonsulter tjänar generellt sett högre lön än socionomer som är är anställda inom kommun eller landsting. En socionomkonsults arbetsuppgifter är densamma som socionomer på kommun och landsting. Det som skiljer sig är att en konsult inte är en del av organisationen och deltar inte på interna utbildningar eller obligatoriska möten. Socionomkonsulten behöver kunna anpassa sig till olika arbetsmiljöer och byta arbetsplatser utefter de uppdrag man får. 

Vissa bemanningsbolag har varken tjänstepension eller försäkringar, varpå det är viktigt för en socionomkonsult att undersöka dessa saker så man även får trygghet under en anställning. Vanligt är att socionomkonsulter får en lön omkring 55 000 kr men det kan även sjunka till 45 000 kr för de bolag som har sämre lönevillkor. På SocioLink lägger vi mycket fokus på socionomkonsulternas löner så att lönenivån hamnar över normalspannet. Vi tycker det är viktigt att man får en bra lön som socionom för att det är socionomer värda. Vill du veta mer om hur det är att arbeta på SocioLink kan du läsa här.

Socionomkonsult lön

Lön som socionom - Sammanfattning

Trots sitt betydelsefulla arbete med att stödja förändring får man ofta låg lön som socionom och löneutveckling är långsam. Det kan verka oproportionerligt med tanke på det stora ansvar som socionomer har i sitt yrke samt de risker de kan utsättas för vid hantering av svåra ärenden. Inom offentlig sektor varierar en kvinnlig socialsekreterares genomsnittslön mellan 36 300 kr och 36 900 kr före skatt, medan manliga kollegor tjänar i genomsnitt 36 300 kr per månad.

Socionomkonsulter, å andra sidan, har en högre lön, och kan få allt mellan 45 000 kr och 70 000 kr när de hyrs in som socialsekreterare. Hur mycket man tjänar är förstås inte det enda som är viktigt vid en anställning, utan man behöver också kontrollera så att man även får anfts trygghetsvillkor så som tjänstepension och försäkringar. Men att få en bra lön som socionom kan bidra till en känsla av uppskattning för det hårda arbete man gör.

 

Dela:

Flera Inlägg

Vad gör en socionomkonsult

Vad gör en socionomkonsult?

Är du socionom och är anställd inom kommun eller landsting, men funderar på att gå vidare i din karriär som socionomkonsult? Mer frihet, högre lön och en spännande karriär är det som lockar hos många som blir socionomkonsulter. Har du inte ännu tagit steget till att bli konsult och vill veta mer vad det innebär? Här kan du läsa om hur det är att vara socionomkonsult.

Jobba som socionom

Jobba som socionom – Vad jobbar en socionom med?

Socionom är ett otroligt brett yrke och det finns många jobb ute på marknaden för socionom. Med andra ord finns det nästan alltid ett arbete att få för en socionom. Men vad gör egentligen socionomer? Denna artikel vänder sig till dig som vill veta mer specifikt vad socionomer inom olika områden arbetar med och vilka yrken som finns. Om du vill veta vad en socionomkonsult gör kan du läsa mer här

Vidareutbildning för socionom

Vidareutbildning för socionomer

Är du socionom eller tänker studera till socionom och undrar vilka möjligheter du har vad gäller vidareutbildning för socionomer. Som socionom har du en mängd olika valmöjligheter, dels via arbetsgivaren inom ditt yrkesområde och dels via högskola. Vidareutbildning är inte bara ett sätt att få mer kunskap, det gör dig också mer attraktiv på arbetsmarknaden och du kan få bättre lön.

Bemanningsföretag Socionom

Hur väljer man Bemanningsföretag för Socionom?

När det är dags att hitta nya medarbetare är det naturligtvis viktigt att göra rätt val. Det är avgörande att det känns rätt när man väljer socionombemanning. Men hur går man tillväga för att välja rätt socionombemanning att samarbeta med? Nedan följer några betydelsefulla faktorer att reflektera över innan ni hyr socionom.

Kontakta oss

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från SocioLink

Nyhetsbrev för Socionomkonsulter riktar sig i första hand till dig som arbetar som socionom. Du får tips på utbildningar, kunskap och insikter inom aktuella ämnen.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.