...

Sociolink

Socionombemanning med lång erfarenhet

SocioLink hyr ut socionomkonsulter till kommuner och privata aktörer över hela Sverige.

Vill du bli socionomkonsult?

Jobbar du som socionom och söker nya utmaningar?

Förmåner

Vi värnar om dig som konsult och vi vill därför ge dig de bästa villkoren.

Starta Eget

Är du socionomkonsult och vill driva eget bolag?

Jobba hos oss

Socionomkonsulter får mer frihet, högre lön och en spännande karriär

Att vara konsult ger dig frihet och möjlighet till en snabb utveckling i karriären. Du får möjlighet att testa olika uppdrag i socialtjänsten och får se olika verksamheter.

Mer än bara bemanning

Vår vision är att vara en arena för socionomer att utveckla sig och hitta nya utmaningar i karriären. Socionomer ska veta var de kan vända för att få mer kunskap och ta del av ett nätverk av socionomer för att inspireras och få tips i sina vägval kring karriär.

Vi har två vägar i vår verksamhet för dig som är socionom eller arbetsgivare.

Ta del av SocioLink

Den första vägen är att man förutsättningslöst och kostnadsfritt tar del av SocioLinks nätverk, webbinarium, kurser eller utskick. Syftet är att sprida kunskap och inspiration till alla engagerade socionomer och arbetsgivare. Anmäl dig här för att ta del.

Uppdrag
Den andra vägen är att aktivt vara en del av SocioLinks verksamhet genom att ta uppdrag som socionomkonsult eller för arbetsgivare att hyra in socionomer med rätt kompetens.
Om oss

Vi kan socialt arbete

Vi hjälper verksamheter att hitta rätt socionomkonsult när det behövs som mest, samtidigt som vi är en arena för socionomer att utveckla sin karriär. Vi har en viktig uppgift som går ut på att finna rätt socionomkonsult med just den kompetens och ambition som en verksamhet behöver för att få tillförlitlig förstärkning.

Vårt uppdrag

Vi tillhandahåller kunniga socionomer för att hjälpa verksamheter vid behov av personalförstärkning.

Vår vision

Att vara konsult ska vara utvecklande och roligt, att hyra konsult ska vara förstärkande och tryggt.

För Uppdragsgivare, kommuner...

Hyr socionom med lång erfarenhet

Vi anlitar endast socionomer som uppfyller våra höga kvalitetskrav. Vår rekryteringsprocess
är noggrant utarbetad och träffsäker för att hitta de bästa socionomerna.

Vi tillsätter konsulter efter kunskap, intresse och engagemang för att få konsulter som kan sitt område och verkligen intresserar sig för uppdraget

Förmåner på SocioLink

Aktuellt

Senaste nyheter och artiklar

Här hittar du desenaste nyheterna, nya uppdrag, intervjuer med våra konsulter och smarta tips till dig som funderar på att bli konsult inom socialt arbete.
Vad gör en socionomkonsult

Vad gör en socionomkonsult?

Är du socionom och är anställd inom kommun eller landsting, men funderar på att gå vidare i din karriär som socionomkonsult? Mer frihet, högre lön och en spännande karriär är det som lockar hos många som blir socionomkonsulter. Har du inte ännu tagit steget till att bli konsult och vill veta mer vad det innebär? Här kan du läsa om hur det är att vara socionomkonsult.

Läs Mer »
Jobba som socionom

Jobba som socionom – Vad jobbar en socionom med?

Socionom är ett otroligt brett yrke och det finns många jobb ute på marknaden för socionom. Med andra ord finns det nästan alltid ett arbete att få för en socionom. Men vad gör egentligen socionomer? Denna artikel vänder sig till dig som vill veta mer specifikt vad socionomer inom olika områden arbetar med och vilka yrken som finns. Om du vill veta vad en socionomkonsult gör kan du läsa mer här

Läs Mer »
Vidareutbildning för socionom

Vidareutbildning för socionomer

Är du socionom eller tänker studera till socionom och undrar vilka möjligheter du har vad gäller vidareutbildning för socionomer. Som socionom har du en mängd olika valmöjligheter, dels via arbetsgivaren inom ditt yrkesområde och dels via högskola. Vidareutbildning är inte bara ett sätt att få mer kunskap, det gör dig också mer attraktiv på arbetsmarknaden och du kan få bättre lön.

Läs Mer »

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från SocioLink

Nyhetsbrev för Socionomkonsulter riktar sig i första hand till dig som arbetar som socionom. Du får tips på utbildningar, kunskap och insikter inom aktuella ämnen.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från SocioLink

Nyhetsbrev för Socionomkonsulter riktar sig i första hand till dig som arbetar som socionom. Du får tips på utbildningar, kunskap och insikter inom aktuella ämnen.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.