...

Beskrivning:
Utbildad socionom med erfarenhet av myndighetsutövning inom området Barn och Unga/fokus SoL och LVU. Konsult ska vara på plats på kontoret, överenskommelse kan göras med chef om visst distansarbete.

Kategorier: Socialsekreterare
Uppdragets omfattning: Deltid
Plats för uppdraget: Västra Götalands län

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från SocioLink

Nyhetsbrev för Socionomkonsulter riktar sig i första hand till dig som arbetar som socionom. Du får tips på utbildningar, kunskap och insikter inom aktuella ämnen.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.