...

Beskrivning:
Vi söker en erfaren familjerättssekreterare till en kommun i Stockholms län. Arbetsuppgifterna omfattar allt som rör familjerättens område såsom vårdnad-, boende- och umgängesutredningar, adoptionsutredningar, yttranden, utredning av fader och föräldraskap, samarbetssamtal, informationssamtal med mera.

Period: Omgående – 31/7

Kategorier: Familjerättssekreterare
Uppdragets omfattning: Heltid
Plats för uppdraget: Stockholms län

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från SocioLink

Nyhetsbrev för Socionomkonsulter riktar sig i första hand till dig som arbetar som socionom. Du får tips på utbildningar, kunskap och insikter inom aktuella ämnen.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.