...

Socialtjänstens myndighetsutövning gällande barn och unga. Konsulten förväntas självständigt kunna handlägga ärenden enligt SoL och LVU samt övrig väsentlig lagstiftning. I uppdraget ingår det även att enligt ett rullande schema ha socialberedskap.

Krav: körkort.

1 soc.skr perioden 2023-05-02– 2024-04-30

1 soc.skr. perioden: 2023-09-01 – 2024-09-01

Kategorier: Socialsekreterare
Uppdragets omfattning: Heltid
Plats för uppdraget: Norrbottens län

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från SocioLink

Nyhetsbrev för Socionomkonsulter riktar sig i första hand till dig som arbetar som socionom. Du får tips på utbildningar, kunskap och insikter inom aktuella ämnen.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.